maandag 1 juli 2013 / IKON /

Televisie / Paul Rosenmöller en de strijd van Latijns-Amerika

"Land van Paradoxen"

Bolivia is een land van paradoxen, waar oude en nieuwe elementen aan het gisten zijn. Moeder Aarde én moderniteit, buen vivir én productiviteit, platteland én verstedelijking, culturele eigenheid én pluraliteit, traditionele politiek én nieuwe sociale bewegingen. Er wordt een felle strijd gevoerd om vrouwenrechten. In aflevering vier reist Paul Rosenmöller naar ‘Salar de Uyuni’; een enorm zoutmeer in het zuidwesten van Bolivia. In de dikke zoutlagen zit ’s werelds grootste voorraad aan lithium: als grondstof voor batterijen en accu’s het goud van de toekomst.

 

President Morales doet er alles aan om de opbrengsten van deze bodemschatten in eigen land te houden. Ontginning door buitenlandse bedrijven wordt tegengehouden en Bolivia is zelf een project gestart om lithium - het lichtste metaal ter wereld - te winnen. Dit project heeft voor Bolivia grote symbolische waarde. Kan het land zijn eigen ontwikkeling hiermee financieren? Critici zeggen dat het winnen van lithium voor het land te ingewikkeld is. En wat vinden de indianen in Uyuni van deze ontginning - staat het niet haaks op hun liefde voor Moeder Aarde?