woensdag 12 december 2012 / IKON /

Televisie / Paul Rosenmöller en de scherpe randen van de Euro

"De Verloren Generatie"

In de tweede aflevering trekt Paul Rosenmöller door Spanje, waar meer dan de helft van de jongeren geen werk kan vinden. Rosenmöller loopt mee met een studenten- en scholierenopstand in Sevilla en praat met een van de leiders over de gevolgen van de werkloosheid voor deze zogenaamde 'verloren generatie.' Verder gaat hij met een gezin terug naar de woning waar ze zijn uitgezet, want door de crisis belanden steeds meer gezinnen op straat of trekken in bij hun familie.

 

In Andalusië spreekt Rosenmöller met mensen die sinds maart 2012 een verlaten landgoed bezetten, als protest tegen overheidsplannen om braakliggende grond voor weinig geld te verkopen aan industrieel-agrarische bedrijven die supermarkten beleveren. Hoog in de bergen ontmoet Rosenmöller Spanjaarden met een Brabants accent. Ooit werkten ze als gastarbeider voor Philips in Eindhoven, nu als gepensioneerden terug naar hun roots. Ze zien op dit moment hun kleinkinderen vertrekken, op zoek naar werk elders. De geschiedenis herhaalt zich.